zelfsturing

Workshop Steven De Neir

Op 10 maart ’20 kwam Steven De Neir langs om een workshop/lezing te geven omtrent het onderwerp zelfsturende teams. Dit was een zeer interessante sessie die medemogelijk werkt gemaakt door Dries Ongenae.

 

Tijdens deze sessie werd er besproken wat de essentiële zaken zijn wanneer je aan de slag gaat met een zelfsturend team, we hoorden vaak terugkomen dat het heel belangrijk is dat alle neuzen in dezelfde richting worden gedraaid m.a.w. iedereen moet hetzelfde doel voor ogen hebben en weten waar het team naartoe wilt. Dit is één van de belangrijkste zaken om zelfsturing te doen lukken. Het leuke aan deze sessie waren de praktijkvoorbeelden van Steven, hij begeleidt namelijk transities van bedrijven die zelfsturing een kans willen geven. Hij wist ons ook te vertellen dat het heel belangrijk is dat het management hierin gelooft en ook het team zelf. Het management moet hun mandaat kunnen/willen doorgeven aan de vloer ofwel het gewone werkvolk. Iedereen in het bedrijf krijgt een grotere verantwoordelijkheidszin en dit valt meestal niet in de smaak bij de leidinggevenden die hun positie iets wat kwijt geraken. De inhoud van de sessie was super interessant en gaf ons ook enkele interessante inzichten.

 

Ik denk dat Steven een goed leider is, hij kwam ook tijdens de sessie heel assertief over wat maakt dat iedereen zijn mening kan uitten en het gevoel krijgt dat je stem gehoord wordt. Uit de praktijkvoorbeelden hoorde ik vaak kenmerken terugkomen die ik zoek in een goede leider. Hij wil zich eerst en vooral niet boven een ander plaatsen en dat vind ik een grote troef. Het mooie aan zijn verhaal vond ik steeds de manier waarop hij conflicten oploste in bedrijven. Hij vertelde ons op welke manier mensen nu omgaan met conflicten en eigenlijk is dit te vergelijken met hoe kinderen dat doen, ze zeggen het tegen iedereen behalve de persoon waarmee het conflict eigenlijk gaande is. Steven neemt de 2 collega’s en zet ze aan tafel tegenover elkaar en laat hen het conflict uitpraten, doordat er een derde persoon aanwezig is, voelt het voor de collega’s minder moeilijk om hun mening te uitten omdat ze ook de mening van een derde kunnen verkrijgen over het conflict. Een goed leider moet conflicten kunnen zien en mensen hierop wijzen, bovendien moet hij ook degene zijn die de werksfeer optimaal houdt en dat doet Steven volgens mij zeer goed.

 

Wat neem ik nu mee uit deze sessie? Er kwam een interessante vraag uit het publiek namelijk ‘Kunnen zelfsturende teams in elke soort bedrijf worden toegepast?’. Het antwoord op deze vraag luidde ‘ja, maar…’. Zelfsturende teams kunnen overal worden toegepast maar de vraag is dan ‘is het wel nodig?’, hierop is het antwoord ‘neen’. Bij sommige bedrijven is de complexiteit zo laag dat het efficienter is om gewoon een planning te geven aan het personeel en hen het werk te laten uitvoeren denk maar aan werken aan een productielijn. Hier is er geen nood aan zelfsturing. Wanneer een bedrijf zelfsturing gaat implementeren is het belangrijk dat de efficiëntie van het bedrijf verhoogd wordt en dit is niet het geval wanneer je bij te gemakkelijke processen of beroepen zelfsturing gaat implementeren. Het omgekeerde is dan ook terug waar, bij te ingewikkelde beroepen is het niet aangeraden om mensen zomaar hun gang te laten gaan met zelfsturing, daar is het belangrijk dat mensen sturing krijgen van bovenaf om niet te resulteren in complete chaos.

 

Hartelijk bedankt Steven, voor deze boeiende workshop!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *